EDI usluge

Bez obzira na to da li ste malo ili veliko preduzeće, Omnizon Networks prati vaše potrebe i omogućuje vam uključenje u moderan sistem razmene elektronskih dokumenata. Od jednostavnog pristupa internetu i web pretraživača, pa sve do potpuno integrisane razmene dokumenata između poslovnih subjekata.

Bez obzira na veličinu vašeg preduzeća, Omnizon Networks fleksibilno raste s vašim potrebama za povećanom efikasnošću i putem elektronske razmene dokumenata: od jednostavne upotrebe koja zahteva samo pristup Internetu i web pretraživač pa sve do potpune automatizacije poslovnih procesa nabavke i dostave između trgovinskih subjekata.

Omnizon Web

Korišćenje Omnizon Weba je vrlo jednostavno, potreban je samo pristup Internetu i jedan od standardnih internet pretraživača (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Preko internet pretraživača pristupate web programskoj podršci koja omogućava razmenu elektronskih dokumenata. Sistem osigurava da kreirate ispravan dokument i upozorava na tehnički ili poslovno neispravne elemente.

Omnizon Enterprise Connect

Omnizon Enterprise Connect namenjen je svim preduzećima koja su na visokom stepenu automatizacije poslovnih procesa. Ulazni i izlazni dokumenti razmenjuju se bez ljudske intervencije kroz naš sistem. Možete da se odlučite za bilo koji format koji ćete najjednostavnije implementirati, a naš sistem se brine o svim potrebnim konverzijama.

Sistemu se pristupa korišćenjem SFTP, AS2 protokola i web servisa. Sistem je online i dokumenti se prosljeđuju u realnom vremenu. Svaki korisnik ima uvid u statistiku poslanih i primljenih dokumenata, detaljni opis detektovane eventualne greške na poslatom dokumentu i informacije o detektovanoj grešci na dokumentu koji se očekuje.

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

2 + 6 = ?

FAQ

Uključivanje novog korisnika u elektronsku razmenu dokumenata u proseku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 nedelje (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Omnizon Enterprise Connect pristup je namenjen preduzećima koja su na visokom nivou informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatizovanim procesima kreira se elektronski dokument u vašem poslovnom sistemu i dostavlja u Omnizon sistem tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namenjena je svim onim preduzećima koje trenutno nisu na visokom nivou informatizacije pa nisu u mogućnosti da koriste Omnizon Enterprise Connect.

Korišćenjem Omnizon Web pristupa nisu potrebne nikakve izmene na vašem postojećem sistemu. Korišćenjem Omnizon web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravnog elektronskog dokumenta.

Web EDI Supplier Portal

Internet portal za razmenu elektronskih dokumenata s dobavljačima pruža pristup automatizovanim poslovnim procesima velikih kompanija i onim dobavljačima koji još nisu implementirali (EDI) funkcionalnosti.  Mali dobavljači često nemaju vlastitu IT infrastrukturu, a velike kompanije, naravno, žele da koriste sve prednosti potpuno digitalizovanog lanca snabdevanja. Zato je ovaj modul obostrano korisno rešenje. 

Proširite svoju mrežu

Kompanija koja se nalazi unutar sistema za elektronsku razmenu dokumenata može povezati svoje dobavljače tako da im dopusti pristup do posebnog portala – definišući uslove korišćenja te infrastrukture sa svakim dobavljačem pojedinačno.  Veleprodajne komoanije i distributeri mogu poslovnim korisnicima, na primer partnerskoj mreži svojih veleprodajnih predstavnika, omogućiti pregled celog virtualnog skladišta tako što će im dati pristup katalogu proizvoda i usluga, kroz okruženje standardnog internet pretraživača.

Automatizujte operacije

Dobavljači se koriste Portalom za dobavljače kako bi primili narudžbenie i organizovali dostavu robe. Za te narudžbenice, Portal automatski kreira sledljive dokumente, kao što su prijem, otpremnica i račun i tako dobavljačima efikasno smanjuje količinu posla koji moraju da obave, što pojednostavljuje postupak naručivanja.

Komunicirajte digitalno

Kompanija može komunicirati sa svojim dobavljačima na standardan način, kako se to radi u poslovanju između kompanija (B2B) koje koriste sisteme za elektronsku razmenu dokumenata (EDI): dokumenti se šalju i primaju putem web okruženja koje je deo Omnizon sistema

Uštedite vredno vreme

Korišćenje Portala za dobavljače znatno skraćuje proces naručivanja. Za kompanije s velikim brojem malih dobavljača, to može da znači neverojatno veliku uštedu vremena.

Nabavite modul Portal za dobavljače

Kontaktirajte nas i pogledajmo zajedno kako internet portal za razmenu elektronskih dokumenata s dobavljačima može poboljšati vaše poslovanje. 

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

2 + 1 = ?

FAQ

Uključivanje novog korisnika u elektronsku razmenu dokumenata u proseku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 nedelje (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Omnizon Enterprise Connect pristup je namenjen preduzećima koja su na visokom nivou informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatizovanim procesima kreira se elektronski dokument u vašem poslovnom sistemu i dostavlja u Omnizon sistem tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namenjena je svim onim preduzećima koje trenutno nisu na visokom nivou informatizacije pa nisu u mogućnosti da koriste Omnizon Enterprise Connect.

Korišćenjem Omnizon Web pristupa nisu potrebne nikakve izmene na vašem postojećem sistemu. Korišćenjem Omnizon web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravnog elektronskog dokumenta.

Digitalna arhiva

S nekim stvarima, nema šale! Arhiva poslovnih dokumenata je usluga koja se bazira na poverenju i sigurnosti. Baš zbog toga, Omnizon Networks arhiva elektronskih dokumenata u skladu je s pravnim propisima, a svi naši serveri osigurani su neprobojnim informatičkim zaštitama.

Uslugom je osiguran on-line pristup dokumentima za potrebe pretrage, poreskog nadzora ili revizije. Ako želite dokumente da prebacite u drugu arhivu, ni to nije nemoguće – sve e-dokumente ćemo vam isporučiti na vaš zahtev.

Prednosti korišćenja arhive elektronskih dokumenata

 • do 75% smanjenje troškova u odnosu na papirnatu arhivu
 • brz pristup dokumentima
 • jednostavno pretraživanje dokumenata
 • brza i lagana distribucija dokumenata
 • manji i znatno jeftiniji arhivski prostor
 • sigurnost dokumenata

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

4 + 0 = ?

FAQ

Svi razmenjeni e-dokumenti čuvaju se prema najvišim sigurnosnim standardima u našem data centru tako da vam se mogu dostaviti na izabranom elektronskom mediju.

E-račun

Elektronski račun je običan račun u digitalnom obliku uz čiju pomoć osiguravate brzu i jednostavnu razmenu s vašim poslovnim partnerima.

Naša procedura izrade i dostave elektronskog računa u potpunosti je prilagođena zahtevima zakona “Zakon o elektronskom dokumentu elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (2017)“.

Omnizon Networks sistem za vas izrađuje i dostavlja elektronski račun i na taj način dodatno olakšava i pojednostavljuje poslovanje. Dovoljno je spomenuti podatak da obrada e-računa traje 10 puta kraće od obrade papirnatog računa. Zvuči nemoguće? Ništa nije nemoguće, jer prednosti su višestruke.

PREDNOSTI ZA POŠILJAOCA PREDNOSTI ZA PRIMAOCA
Smanjena mogućnost ljudske greške. Smanjena mogućnost ljudske greške.
Bez troška štampanja, kovertiranja i poštarine. Potpuna automatizacija procesa razmene računa.
Trenutna isporuka računa. Brža obrada i plaćanje računa.
Obaveštenje o statusu isporuke računa. Sigurna elektronska arhiva računa.
Brzo dostupna elektronska arhiva računa. Direktna komunikacija poslovnih sistema.

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

4 + 0 = ?

Speedox delivery

Sistem slanja dokumenata, The Speedox Document Delivery, pruža potpunu kontrolu nad automatskim slanjem velike količine dokumenata putem poruka e-pošte. U potpunosti zamenjuje konvencionalni, spori proces dostave dokumentacije i na taj način uklanja ljudske greške, kašnjenja i zaboravljene poruke e-pošte.

Dostava dokumenata prilagođena korisniku

 • Odredite vreme dostave 
 • Pratite kretanje svog dokumenta 
 • Primajte pouzdana obaveštenja o stanju dostave 
 • Nema više izgubljenih poruka e-pošte 
 • Kontrollišite pristup sistemu 

Potpuni nadzor nad procesom slanja dokumenta

Pošiljaoc učitava i šalje dokument do jednog ili do više primaoca. Odmah može videti da li je i kada dokument primljen, otvoren i preuzet. Ako primaoc ne preuzme (download) poslati dokument, on se automatski šalje ponovo.  

Integracija ERP i EDI sistema

Korisnici sistema za dostavu, Speedox, mogu razmenjivati dokumente s partnerima i klijentima koji se nalaze i izvan njihove EDI mreže. Dokumenti se šalju putem Omnizon platforme u sistem za korespondenciju e-poštom primaoca, s dodatnom mogućnošću koja će pošiljaocu pokazati, putem funkcionalnosti u Omnizon Portalu, da li je primaoc i preuzeo poslati dokument. 

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

0 + 7 = ?

FAQ

Uključivanje novog korisnika u elektronsku razmenu dokumenata u proseku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 nedelje (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Omnizon Enterprise Connect pristup je namenjen preduzećima koja su na visokom nivou informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatizovanim procesima kreira se elektronski dokument u vašem poslovnom sistemu i dostavlja u Omnizon sistem tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namenjena je svim onim preduzećima koje trenutno nisu na visokom nivou informatizacije pa nisu u mogućnosti da koriste Omnizon Enterprise Connect.

Korišćenjem Omnizon Web pristupa nisu potrebne nikakve izmene na vašem postojećem sistemu. Korišćenjem Omnizon web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravnog elektronskog dokumenta.

Customer portal

Korisnički portal (Web EDI Customer Portal) je modul koji velikim kompanijama omogućava jednostavnu integraciju korisnika koji nemaju vlastite sistema za elektronsku razmenu dokumenata. Tako im pružaju pristup do svojih automatizovanih poslovnih procesa. Korisnički portal omogućava distributerima potpunu digitalizaciju veleprodajnih kanala i dohvatanje svih potencijalnih poslovnih korisnika. 

Predstavite svoje proizvode

Veleprodajne komoanije i distributeri mogu poslovnim korisnicima, na primer partnerskoj mreži svojih veleprodajnih predstavnika, omogućiti pregled celog virtualnog skladišta tako što će im dati pristup katalogu proizvoda i usluga, kroz okruženje standardnog internet pretraživača.

Prilagodite svoje ponude

Posebno korisna funkcionalnost je mogućnost potpunog prilagođenja u izradi ponuda, popisa proizvoda i cenovnika – za svakog pojedinog korisnika, nezavisno o drugih.

Lako izrađivanje narudžbenica

Korisnički portal nudi novim i postojećim korisnicima poznato okruženje: e-trgovinu (webshop). Tu se nalaze katalozi proizvoda, s pojedinostima o svakom od njih zatim cenovnici. E-trgovina korisnicima olakšava pregleda i izbor proizvoda i izradu narudžbenica.

Budite brzi i nepogrešivi

Ceo kanal prodaje u potpunosti je digitalizovan – jednom kad korisnik pošalje narudžbenicu, to će pokrenuti niz događaja. Sistem s informacijama o dobavljačima prima narudžbenicu, a sistem za obradu narudžbenica automatski proverava zalihe: ako je narudžbenica proverena, stvara zapis u knjizi prodaje. Narudžbenica, zajedno sa svim podacima o dostavi, sprovodi se nakon toga, a korisniku se usluga naplaćuje slanjem računa putem sistema za izradu računa.

Jednostavan proces s dodanom vrednošću

Proces smanjuje potrebu za komunikacijom telefonom i porukama e-pošte i ubrzava i pojednostavljuje trgovačke transakcije. Rešenje OMNIZON NETWORKS Extended EDI stalno prati i zapisuje pravovremnu dostavu svakog dokumenta, kod svih povezanih kompanija.

Podrška za druge vrste dokumenata

Kao dodatak svim uobičajenim dokumentima potrebnima za trgovanje, veleprodajni partneri jednostavno mogu dodati i implementirati funkcionalnosti kao što su praćenje stanja na zalihama ili dokumente s informacijama o trgovanju i tako optimizirati sve svoje poslovne transakcije.

Omnizon Networks Team is at your disposal for all further questions

Fill out the form and our expert will contact you within 24 hours.

2 + 2 = ?

FAQ

Uključivanje novog korisnika u elektronsku razmenu dokumenata u proseku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 nedelje (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Omnizon Enterprise Connect pristup je namenjen preduzećima koja su na visokom nivou informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatizovanim procesima kreira se elektronski dokument u vašem poslovnom sistemu i dostavlja u Omnizon sistem tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namenjena je svim onim preduzećima koje trenutno nisu na visokom nivou informatizacije pa nisu u mogućnosti da koriste Omnizon Enterprise Connect.

Korišćenjem Omnizon Web pristupa nisu potrebne nikakve izmene na vašem postojećem sistemu. Korišćenjem Omnizon web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravnog elektronskog dokumenta.

Omnizon Networks je jedan od osnivača EEDIN udruženja, koje okuplja EDI pružaoce usluga iz nekoliko evropskih zemalja kako bi povezali lokalne EDI pružaoce usluga i osigurali međunarodnu povezanost istih. Putem mreže EEDIN možemo da se povežemo s većim evropskim trgovcima, veleprodajnim kompanijama, automobilskom industrijom i drugim velikim partnerima. Svi članovi Udruženja EEDIN su profesionalne EDI kompanije s visokim kvalitetom svojih usluga. Na taj način našim klijentima možemo ponuditi veliku međunarodnu mrežu uporedivu s najvećim svetskim EDI pružaocima usluga u kombinaciji s našim profesionalnim pristupom i individualnim rešenjima. Više informacija dostupno je na službenim stranicama udruženja eedin.eu

KALA CONSULTING
Crnotravska 1B
11040 Beograd
t; +381 11 266 1756
[email protected]

 

Impossible is possible

© 2023 Omnizon Networks
All rights Reserved.
Cookie policy