Odgovorili smo na vaša najčešće postavljana pitanja, ali ako je vama određeno pitanje od presudnog značaja, javite nam se i Omnizon stručnjak će vam odgovoriti u roku od 24 sata.

FAQ

Ako mesečno šaljete više od 200 računa poštom, uštede elektronskog poslovanja ćete osetiti odmah kako zbog smanjivanja kompleksnosti operativnih zadataka kao što su ispunjavanje računa, tako i finansijski zbog smanjenja kancelarijskih troškove (poštarina, štampanje etc.)

Omnizon Networks omogućava izradu i razmenu poreski priznatih elektronskih računa overenih elektronskim potpisom i vremenskim žigom.

Omnizon Enterprise Connect pristup je namenjen preduzećima koja su na visokom nivou informatizacije poslovnih procesa. Kroz Omnizon Enterprise Connect pristup automatizovanim procesima kreira se elektronski dokument u vašem poslovnom sistemu i dostavlja u Omnizon sistem tj. do vašeg partnera. Omnizon Web usluga namenjena je svim onim preduzećima koje trenutno nisu na visokom nivou informatizacije pa nisu u mogućnosti da koriste Omnizon Enterprise Connect.

Korišćenjem Omnizon Web pristupa nisu potrebne nikakve izmene na vašem postojećem sistemu. Korišćenjem Omnizon web pristupa u potpunosti je osigurano kreiranje ispravnog elektronskog dokumenta.

Razmena elektronskih dokumenata pokriva sve dokumente koji se koriste u sistemu nabavke: narudžbenica, potvrda narudžbenice, otpremnica, prijemnica, račun (odobrenje, terećenje, storno računa).

Koju ćete vrstu elektronskog dokumenta razmenjivati zavisi od dogovora između vas i poslovnog partnera s kojim razmenjujete dokumente. Ako postoji potreba za razmenom drugih vrsta dokumenata, nije ni to nemoguće.

Slobodno nam se obratite i mi ćemo za vas uključiti i nove vrste dokumenata.

Razmena elektronskih dokumenata moguća je između bilo koja dva poslovna subjekta koja se nalaze u Omnizon Networks sistemu. Za potpunu referenc listu svih naših
korisnika obratite nam se mejlom na [email protected].

Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, koncelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dopremu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese.

Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija.
Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt

Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.

Tehnički preduslovi zavise od vrste pristupa za koji ste se odlučili: ako ste se odlučili za Omnizon Web pristup treba vam samo računar, internet pretraživač i pristup internetu.

Ako ste se odlučili za Omnizon Enterprise Connect pristup, tada treba da definišete vrstu konekcije i format elektronskog dokumenta koji će se koristiti u razmeni. Za sva dodatna pitanja, molimo vas, kontaktirajte nas telefonom na: +381 1126 61756 ili mejlom na [email protected].

Nakon što ste odabrali partnera s kojim ćete razmenjivati elektronske dokumente, pristup Omnizon sistemu (Omnizon Enterprise Connect ili Omnizon Web), definisali format i način – spremni ste da započnete sa testiranjem.

Uključivanje novog korisnika u elektronsku razmenu dokumenata u proseku traje od 3 dana (za Omnzion Web pristup) do 3 nedelje (za Omnizon Enterprise Connect pristup).

Da biste koristili e-potpis potrebno je da dobijete sertifikat koji izdaje neka od sertifikovanih institucija za pravna i fizička lica (MUP, Privredna Komora Srbije, Pošta, Halcom…). Omnizon će vam rado pomoći prilikom implementacije elektronskog potpisa da bi svi vaši elektronski dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.

Svi razmenjeni e-dokumenti čuvaju se prema najvišim sigurnosnim standardima u našem data centru tako da vam se mogu dostaviti na izabranom elektronskom mediju.